1 Litre of Tears

1 Litre of Tears

8.43 121

1 Rittoru no Namida is a Japanese television drama for Fuji Television about a girl who was diagnosed with an incurable degenerative disease at 15, but was able to continue her life until her death at the age of 25.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Drama, Family
  • Stars: Erika Sawajiri, Hiroko Yakushimaru, Ryo Nishikido, Takanori Jinnai, Riko Narumi, Yuma Sanada, Ai Miyoshi, Naohito Fujiki, Saori Koide, Kenichi Matsuyama, Kana Matsumoto, Momosuke Mizutani, Ryô Hashizume, Hiroshi Katsuno, Asae Oonishi, Kazuko Kato, Toshihide Tonesaku, Shigeyuki Totsugi, Yuki Sato, Aoi
  • Director: Masanori Murakami, Shosuke Murakami