Kimba the White Lion

Kimba the White Lion

6.2 14

The adventures of Leo, a young lion cub who becomes king of the jungle when his father, the previous king of the jungle is killed by a human hunter.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Animation, Drama
  • Stars: Gorō Naya, Yoshiko Ohta, Hajime Akashi, Hisashi Katsuta, Junji Chiba, Kazuyuki Sogabe, Keiko Matsuo, Kinto Tamura, Kiyoshi Kawakubo, Mayumi Tanaka, Nobuaki Sekine, Rokuro Naya, Seizō Katō, Toru Ohira, Yoshiko Yamamoto, Yō Inoue, Kazuo Kumakura
  • Director: