The Brave Young Generation

The Brave Young Generation 1971

A Shaw Brothers production that was filmed in Taiwan

  • Released: 1971-05-27
  • Runtime: 90 minutes
  • Genre: Thriller
  • Stars: Li Li-Hua, Hsiu Chien-Hua, Wei Ping-ao, Essie Lin Chia, Tanny Tien-Ni, Lu Kuang-Hao, Lin Chih-ju, Ko Hsiang-Ting, Chiang Ching-Hsia, Han Chiang, Chiao Lin, Yen Chung, Wu Pin-Nan, Liu Chu, Wang Ke
  • Director: Zhou Yao-Han, Yu Chien-Li