Dragonfly
7 1

Eiji Ogawa, a young leader of the Hattagumi yakuza, left the prison after two years sentence. However, it was only Tsunekichi Mito, the younger brother, who came to meet him.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Drama, Crime, Comedy
  • Stars: Tsuyoshi Nagabuchi, Nobuko Sendo, Show Aikawa, Kumiko Akiyoshi, Susumu Terajima, Hitoshi Ueki, Mikiko Sakai, Seiya Nakano, Tatsuo Umemiya, Hideji Ōtaki, Saburo Ishikura, Taiten Kusunoki, Toshihiko Yamamoto, Bun Nakamura, Morihiko Uchiyama, Utopia
  • Director: Susumu Ooka, Makoto Kiyohiro, Kanji Takenoshita