Meteor Garden
8.466 531

An ordinary girl is admitted to the most prestigious school in the country where she encounters F4, an exclusive group comprised of the four wealthiest and handsomest boys in the school - Dao Ming Si, Hua Ze Lei, Xi Men and Mei Zuo.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Drama, Comedy, Family
  • Stars: Shen Yue, Dylan Wang, Darren Chen, Liang Jingkang, Caesar Wu, Li Jiaqi, Liu Yinhao, Sun Yihan, Sun Qian, Wang Lin, Dee Hsu, Dong Xin, Lin Peng, Zhang Li, Wang Runze, An Ziyi, Zhao Huanran, Wang Zi Zhen, Wang Dong, Liu Ye  Show all >
    Tang Jingmei, Cao Shi-Ping, Zhang Ceng Ceng, Blake Abbie, Dai Yaqi
  • Director: Lin He Long