Greatest Boss Of Japan

Greatest Boss Of Japan 1970

A man who became the third boss faces off against delinquent foreigners and villains vying to rule the underworld in order to develop the port city.

  • Released: 1970-04-18
  • Runtime: 88 minutes
  • Genre: Action, Crime
  • Stars: Shōbun Inoue, Michio Hino, Hiroshi Kōno, Ichiro Kijima, Meiko Kaji, Hiroshi Kondō, Jō Shishido, Tatsuya Fuji, Tōru Yuri, Shirō Yanase, Bumon Kahara, Jerry Fujio, Eiji Gō, Hyōe Enoki, Mike Daneen, Tōru Abe, Zenji Yamada, Ikunosuke Koizumi, Kokan Katsura, Akira Kobayashi  Show all >
    Shōki Fukae, Tomio Aoki, Yōko Machida, Franz Gruber
  • Director: Akinori Matsuo