She's Got No Name

She's Got No Name

One woman's suffering gives rise to the revolution of women's social rights in China.

  • Released:
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama, Thriller, Mystery
  • Stars: Zhang Ziyi, Lei Jiayin, Zhu Yilong, Fan Wei, Ci Sha, Li Xian, Jackson Yee, Yang Mi, Zhao Liying, Dong Chengpeng, Eric Wang, Zhang Zifeng, Shen Jiani, Sandra Ng Kwun-Yu, Wang Yang, Lin Yongjian
  • Director: Peter Chan