She’s Got No Name

She’s Got No Name

Set in a bustling alleyway during the Japanese occupation of Shanghai in the 1940s, the film centres on a wife, Zhan Zhou, who was being charged with the bloody dismemberment of her husband – a killing that seems impossible for her to have committed alone. The murder thrusts Zhan into the spotlight and the court of public opinion, forcing her towards a fate intertwined with that of her own country.

  • Released:
  • Runtime: 150 minutes
  • Genre: Drama, Crime
  • Stars: Zhang Ziyi, Lei Jiayin, Ci Sha, Li Xian, Jackson Yee, Yang Mi, Zhao Liying, Dong Chengpeng, Eric Wang, Wang Yang, Lin Yongjian, Mei Ting, Zhang Yu, Kang Chunlei, Peng Yuchang, Yin Fang, Chen Guoqing, Zhang Jianya, Zhou Yemang, Xiang Xu  Show all >
    Sun Qiang, Xie Na, Zhou Siyu, Bai Yufan, Sophie Zhang, Lingmei Kong, Anna Kirke, Anna Kirke, Yulin Zhang, Runxuan Liu
  • Director: Peter Ho-Sun Chan