Mark of Blood

Mark of Blood 1962

Three young yakuza, Fujitaro, Matsugoro and Kanjuro, travel the country fighting evil.

  • Released: 1962-10-12
  • Runtime: 89 minutes
  • Genre: Crime, Adventure
  • Stars: Hashizo Okawa, Kotaro Satomi, Ryutaro Otomo, Yukiji Asaoka, Kogiku Hanayagi, Isao Yamagata, Kensaku Hara, Masao Oda, Jun Usami, Masao Mishima, Shin Tokudaiji, Yumiko Mihara, Mitsuko Yoshikawa, Harue Akagi, Yuriko Mishima, Tsukie Matsuura, Ryōei Itō, Kentaro Ozato, Tokumaro Dan, Masuo Kamiki  Show all >
    Kenji Kusumoto, Yoshiki Oyamada, Kensaku Hara, Eiji Minakata, Jotaro Togami, Kantarō Suga, Ryōsuke Kagawa, Mitsukazu Kawamura, Kunijirō Yanagi, Akira Shioji
  • Director: Sadatsugu Matsuda