Baku Yumemakura's Twilight Theatre

Baku Yumemakura's Twilight Theatre 1991

5 1

Originally released as a feature part of Studio Pierrot's video magazine show Anime V Comic Rentaman along with Abashiri Ikka, Eguchi Hisashi no Kotobuki Gorou Show and Akai Hayate.

  • Released: 1991-05-21
  • Runtime: 56 minutes
  • Genre: Animation, Horror
  • Stars: Hiromi Tsuru, Akira Ishida, Koichi Yamadera, Chafurin, Keaton Yamada, Yuko Kobayashi, Nobuo Tobita, Mitsuaki Madono, Shigeru Shibuya, Akio Nakamura
  • Director: Shinya Ohira, Shinji Hashimoto