22 Minutes

22 Minutes 2014

5.524 82

22 minutes got Russian marine to free a hijacked oil tanker far from shore.

  • Released: 2014-05-08
  • Runtime: 90 minutes
  • Genre: Crime, Action
  • Stars: Gennady Gorbachev, Inna Korobkina, Viktor Sukhorukov, Daniil Steklov, Igor Meshcherin, Aleksandr Galibin, Denis Nikiforov, Sergei Guryev, Maksim Peshkov, Gaël Kamilindi, Anton Toropov, Ekaterina Malikova, Yuliya Abramova, Makar Zaporozhskiy, Sergey Aprelsky, Petr Korolev, Nataliya Makhrova, Konstantin Fedorov, Andrey Yakimov, Pavel Maltsev  Show all >
    Igor Taradaykin, Alexei Putintsev, Alexandr Lukanichev, Vladimir Blagoy, Vyacheslav Anikin, Vladislav Demin, Alina Maznenkova, Ivan Porodnov, Sergei Nasibov, Eebra Touré, Roman Frolov, Dmitry Endaltsev, Aleksandr Vorobyov, Andrey Fomin
  • Director: Vasily Serikov