The Voyage of the Dead

The Voyage of the Dead 1954

HK historical drama.

  • Released: 1954-11-19
  • Runtime: 102 minutes
  • Genre: History, Drama, Horror
  • Stars: Ko Lo-Chuen, Fung Mei-Ying, Tang Pik-Wan, Fung Ming, Chan Lap-Ban, Wong Kung-Miu, Lam Siu, To Sam-Ku, Ng Tung, Fung Ging-Man, Yee Chau-Sui, Sai Gwa-Pau, Cheng Pik-Ying, Lam Yuk
  • Director: