Horror by the Sea

Horror by the Sea 1964

HK horror film.

  • Released: 1964-05-27
  • Runtime: 93 minutes
  • Genre: Horror, Crime, Thriller
  • Stars: Sai Gwa-Pau, To Siu-Ming, Gam Lui, Heung Hoi, Yao Ko Chu, Lee Heung-Kam, Fung Wai-Man, Walter Tso Tat-Wah, Sze-Ma Wah-Lung, James Yi Lui, Lok Gung, Tong Kai, Law Yim-Hing, Ko Lo-Chuen
  • Director: