Mito Komon Journey: Superhuman Apes

Mito Komon Journey: Superhuman Apes 1956

A series of grisly murders with strange claw marks lead Mito Komon into discovering a deadly plan that involves a strange gorilla creature.

  • Released: 1956-03-26
  • Runtime: 66 minutes
  • Genre: Crime, Horror
  • Stars: Ryūnosuke Tsukigata, Kunio Kaga, Shinobu Chihara, Chizuru Kitagawa, Tetsunosuke Tsukigata, Momonosuke Ichikawa, 加藤正男, Kazuo Kishida, Eijirō Kataoka, Ayako Hidaka, Kusuo Abe, Isamu Yamaguchi, Ryūtarō Aoyagi, Kyoji Sugi, Kazuo Tokita, Ichiro Fukui, Reiji Tsumura, Yasushi Nagata, Masao Hori, Hisae Fujieda  Show all >
    Kazuo Ishii, Shinjirô Ehara, Kunijirō Yanagi, Tokumaro Dan, Yuji Kamishiro
  • Director: Masamitsu Igayama