Manifesto

Chen Wangdao returns from his studies in Japan and takes on the task of translating the Communist Manifesto, which changes the course of his life.

  • Released: 2023-03-24
  • Runtime: 112 minutes
  • Genre: Drama, History
  • Stars: Cao Kefan, Xi Meijuan, Changjian Jiang, Wang Qiang, Wu Xiaoliang, Hu Jun, Liu Ye, Hao Su, Wang Ziyi, Janice Man, Lu Xingchen, Chan Dong, Liang Tingwei
  • Director: Hou Yong