Nadikar

  • Released:
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama, Comedy
  • Stars: Abu Salim, Anoop Menon, Khalid Rahman, Lal, Abhiram Poduval, Bipin Chandran, Balu Varghese, Manohari Joy, Soubin Shahir, Sanju Sivaram, Bhavana, Madhupal, Suresh Krishna, Tovino Thomas, Dhyan Sreenivasan, Ganapathi S Poduval, Althaf Salim, Aju Varghese, Veena Nandakumar, Shine Tom Chacko  Show all >
    Shaun Xavier, Indrans, Maala Parvathi, Sumesh Moor, Ranjith, Manikuttan, Divya Pillai, Chandu Salimkumar, Aishwarya Suresh, Abhiram Radhakrishnan
  • Director: Lal Jr.