Woof Woof Daddy

Woof Woof Daddy 2024

  • Released: 2024-04-12
  • Runtime: 105 minutes
  • Genre: Family, Comedy, Fantasy
  • Stars: Aaron Kwok, Lyric Lan, Darren Wang, Isabelle Huang, Jun Dai, VaVa, Yue Sun, Fan Tiantian, Chang Haibo, Xing Yun Jia
  • Director: Lu Ke