Prison Gate Island Clarification

Prison Gate Island Clarification 1949

Sequel to "Island of Horrors" (獄門島, 1949).

  • Released: 1949-12-05
  • Runtime: 94 minutes
  • Genre: Drama, Horror
  • Stars: Chiezō Kataoka, Noriko Sengoku, Teruyo Asagumo, Sayuri Tanima, Kuniko Miyake, Chizuru Kitagawa, Isamu Kosugi, Ryutaro Otomo, Tatsuo Saitō, Eitarō Shindō, Otome Tsukimiya, Eijirō Kataoka, Kōichi Mizuhara, Yukichi Kamishiro, Jotaro Togami, Kunitaro Sawamura
  • Director: Sadatsugu Matsuda