Love Stories in the Countryside

Love Stories in the Countryside

6.7 3

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Family, Comedy
  • Stars: Zhao Benshan, Wang Xiaobao, Tang Jianjun, Wang Xiaoli, He Shufeng, Wu Yunfei, Yan Guangming, Wang Junping, Liu Liu, Weili Cai, Wang Xiaoxi
  • Director: Meng Lingyu, Fu Weng