Spy Number One

  • Released:
  • Runtime: 90 minutes
  • Genre: Drama
  • Stars: Ou-Yang Sha-Fei, Hoh Ban, Zhou Chu, Kuan Shi
  • Director: Tu Kuang-chi