Alexander: The Neva Battle

Alexander: The Neva Battle 2008

4.7 5

Young prince Aleksandr has to hold out against two enemies - the Horde in the east and the Teutonic order and Sweden in the west. He discovers that some boyars are plotting against him and are ready to betray Novgorod to the Swedes and the Germans to boost their trade. Meanwhile, his best friend falls under suspicion, as somebody tries to poison the young prince at his own wedding feast. Aleksandr has no way out - to defend his people against the invaders and to find the true poisoner.

  • Released: 2008-05-01
  • Runtime: 110 minutes
  • Genre: War, Drama, History
  • Stars: Anton Pampushnyy, Bohdan Stupka, Andrey Fedortsov, Svetlana Bakulina, Igor Botvin, Dmitriy Bykovskiy-Romashov, Yuliya Galkina, Valeriy Kukhareshin, Sergey Lysov, Yury Dobrovolsky, Yuri Tarasov, Aleksandr Bykovsky, Artyom Osipov, Sergey Gamov, Egor Bakulin, Evgeny Kapitonov, Pavel Trubiner, Aleksandr Styopin, Denis Shvedov, Sergei Russkin  Show all >
    Tungyshbay Gamankulov, Lev Eliseev, Artyom Leshchik, Andrey Fedortsov, Artur Vakha, Aleksey Gurev, Igor Kalenov, Albert Afonin, Nodari Dzhanelidze, Alexandr Ryazantsev, Valentin Zakharov, Vladimir Kuteynikov
  • Director: Igor Kalenov