Kashima-nada no onna

Kashima-nada no onna

Drama about the lives of seasonal migrant workers in Kashima

  • Released:
  • Runtime: 94 minutes
  • Genre: Drama
  • Stars: Shinjirô Ehara, Jo Mizuki, Noriko Haruoka, Keiko Ogasawara, Sayoko Tanimoto, Akiko Suzuki, Kosaku Okano, Koji Kiyomura, Masazumi Okabe, Yahachiro Toyono, Masashi Tsuchiyama, Sachiko Yamamoto
  • Director: Sō Yamamura