Akado Suzunosuke: Dokuro dentaiji

Akado Suzunosuke: Dokuro dentaiji 1958

1958 Japanese movie

  • Released: 1958-12-21
  • Runtime: 60 minutes
  • Genre: Fantasy, Action
  • Stars: Shōsaku Sugiyama, Hajime Koshikawa, Seishirō Hara, Jun Fujikawa, Junko Mikawa, Yataro Kurokawa, Eigorō Onoe, Jun Ōsugi, Kōichi Aihara, Shōzō Nanbu, Osamu Abe, Ryūzaburō Mitsuoka, Mitsusaburō Ramon, Taro Momoyama, Toru Utsumi, Naritoshi Hayashi, Suzuko Asano
  • Director: Mitsuo Hirotsu