Deep River Melody

Deep River Melody 1960

A poignant story about a young couple, Setsu and Chozo, who are torn apart to save Setsu's father's restaurant.

  • Released: 1960-09-13
  • Runtime: 86 minutes
  • Genre: Romance, Drama
  • Stars: Shintaro Yuki, Hibari Misora, Isuzu Yamada, Haruko Sugimura, Kan Ishii, Sō Yamamura, Michiko Hoshi, Akiko Kataoka, Shinichi Yanagisawa, Masahiko Naruse, Seiji Miyaguchi, Eijirō Yanagi, Takashi Kanda, Ken Sudo, Junji Masuda, Keiichi Kitagawa, Shojiro Ogasawara, Mitsuko Yoshikawa, Harue Tone, Masanori Takeda  Show all >
    Yoshikazu Sugi, Tadashi Suganuma, Mitsuru Hagiwara, Kosaku Okano, Gentarō Mori, Akikane Sawa, Sakae Shima, Fusatarō Ishijima, Koji Tsuruta, Kaku Hamada
  • Director: Sō Yamamura