The City of Kungfu

The City of Kungfu 2020

  • Released: 2020-12-23
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Action
  • Stars: Leung Kar-yan, Chiu Chi-Ling, Wu Guobao, He Xiang, Pei Zhengzheng
  • Director: Zhou Mingze