Fu Gui
8.7 3

The film is adapted from Yu Hua's novel "Alive".

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Drama, Family
  • Stars: Liu Mintao, Li Ding, Chen Chuang, Yongjian Zhang, Nadia Chan Chung-Ling, Sophie Zhang
  • Director: