The Young Moon Legend

The Young Moon Legend 1980

Taiwanese Wuxia

  • Released: 1980-01-01
  • Runtime: 90 minutes
  • Genre: Action, Adventure, Romance
  • Stars: Mang Fei, Ling Yun, Wang Kuan-Hsiung, Shih Feng, Grace Chen Shu-Fang, Chan Chung-Yung, Chun-Ping Feng, Chih-Cheng Hsueh, Chung-Yu Huang, Ko Hsiang-Ting, Ko Hsiao Pao, Li Chien-Ping, Jack Long, Yi-Lung Lu, Chang Ma, Jen-ping Su, Tsai Tsung-lung, Jun-Jun Yang, Kuei Li, Chen Chun-Bao
  • Director: Wong Yue