Element of Surprise

Element of Surprise 1963

1963 Toei war / action film.

  • Released: 1963-09-21
  • Runtime: 94 minutes
  • Genre: War, Action
  • Stars: Tetsuro Tamba, Shinjirô Ehara, Rinichi Yamamoto, Kenji Imai, Junkichi Orimoto, Kenji Ushio, Tatsuo Umemiya, Mike Daneen, Fujio Suga, Osman Yusuf, Masumi Okada, Hiroshi Minami, Rikiya Iwaki, Akemi Fuji, Tsuneo Tagawa, Yuri Happo
  • Director: Tsuneo Kobayashi