Swan Song

Hong Kong drama directed by Lo Chen.

  • Released: 1967-09-23
  • Runtime: 105 minutes
  • Genre: Drama, Romance
  • Stars: Li Ching, Chin Ping, Guan Shan, Alison Chang Yen, Ma Hsiao-Nung, Ching Miao, Ou-Yang Sha-Fei, Elliot Ngok, Carrie Ku Mei, Cheng Wen-Ching
  • Director: Lo Chen