Enchanted Melody

Enchanted Melody 1959

A Shaw Brothers production

  • Released: 1959-05-27
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Crime, Drama
  • Stars: Paul Chang Chung, Ding Ling, Gao Yuan, Ma Lam, Fanny Fan Lai, Mei Yueh-Wah, Wong Lan, Helen Hsia Hau-Lan
  • Director: Ho Meng-Hua