Umi no jōji ni kakero

Umi no jōji ni kakero 1960

1960 action film.

  • Released: 1960-09-17
  • Runtime: 83 minutes
  • Genre: Drama, Action
  • Stars: Shōki Fukae, Keiichirō Akagi, Kaku Takashina, Hiroshi Kondō, Yôko Minamida, Reiko Sasamori, Masao Mishima, Sanae Nakahara, Eiji Gō
  • Director: Haruyasu Noguchi