9th Company

9th Company 2005

6.767 223

Russian army recruits complete training and take their posting in late 1980s Afghanistan, where the insurgents are slowly gaining the upper hand.

  • Released: 2005-09-19
  • Runtime: 139 minutes
  • Genre: Drama, History, War, Action
  • Stars: Aleksey Chadov, Artur Smolyaninov, Konstantin Kryukov, Ivan Kokorin, Artyom Mikhalkov, Soslan Fidarov, Mikhail Porechenkov, Dmitriy Mukhamadeev, Fyodor Bondarchuk, Amadu Mamadakov, Mikhail Evlanov, Marat Gudiev, Aleksandr Bashirov, Ivan Nikolaev, Irina Rakhmanova, Andrey Krasko, Stanislav Govorukhin, Aleksei Kravchenko, Aleksey Serebryakov, Mikhail Efremov  Show all >
    Aleksandr Lykov, Oles Katsion, Aleksandr Kucherenko, Karen Martirosyan, Aleksandr Sheyn Jr., Mikhail Vladimirov, Dmitriy Sharakois, Mikhail Solodko, Ruslan Khabibullov, Svetlana Ivanova
  • Director: Fyodor Bondarchuk