The Young Eagles of the Kamikaze

The Young Eagles of the Kamikaze 1968

6 1

The film is dedicated to the souls of flight school graduates killed in World War II. Young boys dream about becoming pilots and apply to flight schools. However, the flight schools have extremely demanding, harsh training, and once they finally become pilots, they must become suicide bombers and give their lives for their homeland.

  • Released: 1968-06-01
  • Runtime: 110 minutes
  • Genre: War, Drama
  • Stars: Koji Tsuruta, Teruhiko Saigō, Tatsuo Umemiya, Shin'ichi Chiba, Sumiko Fuji, Reiko Ôhara, Yuki Jono, Hayato Tani, Hiroyuki Ôta, Kenichi Sakuragi, Jun Nagasawa, Juzo Itami, Harumi Sone, Hideo Murota, Shingo Yamashiro, Sadako Sawamura, Masumi Harukawa, Michiko Araki, Michirô Minami, Shinsuke Mikimoto  Show all >
    Kenji Ushio, Toshiyuki Tsuchiyama, Koji Takishima, Toshitaka Itō, Nenji Kobayashi, Jiro Tsuruga, Kôji Hio, Ryō Ikebe, Tetsurō Tamba, Junzaburō Ban
  • Director: Shinji Murayama