24 Hours
3.5 2

Feliks, professional killer, has only 24 hours to get to the distant island, where his beloved woman and the money for the custom made is waiting for him. Lyova Shalamov and his brother Garik have also 24 hours to find and to kill Feliks.

  • Released: 2000-11-03
  • Runtime: 81 minutes
  • Genre: Action, Drama, Crime
  • Stars: Maksim Sukhanov, Andrei Panin, Sergey Novikov, Mikhail Kozakov, Tatyana Samoylova, Igor Starygin, Georgi Taratorkin, Natalya Rogozhkina, Vladimir Eryomin, Dmitriy Mukhamadeev, Aleksandr Atanesyan, Aleksandr Tyutin, David Tetruashvili, Andrey Chernyshov, Yuri Sysoyev, Aleksandr Balabushevich, Yuri Petrov, Mikhail Petrovsky, Irina Dmitrakova, Sergei Dorofeyev  Show all >
    Dmitriy Dyuzhev, Владимир Ляховицкий, Aleksandrs Petukhovs, Constantine Kikichev, Sergey Chekrygin, Anatoliy Golub, Aleksandr Zharkov, Amur Gamaev, Alexandr Karpilovsky, Aleksandr Naumov, Aleksandr Vorobyov, Aleksandr Naumov
  • Director: Aleksandr Atanesyan