Four Days of Snow and Blood

Four Days of Snow and Blood 1989

7 5

Based on the "2.26 Incident", an attempted coup d'état in Japan 1936, launched by radical ultra-nationalist parts of the military. Several leading politicians were killed and the center of Tokyo was briefly held by the insurgents before the coup was suppressed.

  • Released: 1989-06-17
  • Runtime: 114 minutes
  • Genre: Drama, War, History
  • Stars: Kenichi Hagiwara, Tomokazu Miura, Masahiro Motoki, Hiroshi Katsuno, Katsutoshi Atarashi, Narimi Arimori, Shinsuke Ashida, Tamotsu Ishibashi, Guts Ishimatsu, Chikako Kaku, Nobuo Kaneko, Yoshiko Kuga, Hiroki Matsukata, Kan Mikami, Kaho Minami, Masako Motai, Hiroyuki Nagato, Tatsuya Nakadai, Yûko Natori, Jinpachi Nezu  Show all >
    Shin'ya Ohwada, Ryôji Okamoto, Satoshi Okita, Akira Onodera, Daisuke Ryū, Shirō Sano, Mizuho Suzuki, Tomoko Takabe, Hideo Takamatsu, Mieko Takamine, Naoto Takenaka, Shin Takuma, Takahiro Tamura, Tetsuro Tamba, Shingo Tsurumi, Tsuyoshi Ujiki, Tatsuo Umemiya, Tsunehiko Watase, Kaoru Yachigusa, Narumi Yasuda, Takuzō Kawatani, Akira Sakata, Masaya Kato, Takeshi Kusaka, Takeshi Katō
  • Director: Hideo Gosha