If You Were Here

If You Were Here 1994

Hong Kong cat III rape-revenge flick

  • Released: 1994-07-28
  • Runtime: 90 minutes
  • Genre: Crime, Drama
  • Stars: Eugina Lau Mei-Guen, Betty Mak Chui-Han, Lester Chan, Gordon Liu Chia-hui, Tommy Wong Kwong-Leung, Baat Leung-Gam, Law Shu-Kei
  • Director: Mau Kin-Tak