Adyutant ego prevoskhoditelstva

Adyutant ego prevoskhoditelstva 1970

8 5

Adyutant ego prevoskhoditelstva

  • Released: 1970-04-07
  • Runtime: 377 minutes
  • Genre: Romance, War, Adventure
  • Stars: Vladimir Kozel, Yevgeni Shutov, Nikolai Timofeyev, Anatoli Papanov, Mikhail Kokshenov, Yevgeni Teterin, Pyotr Dolzhanov, Yuriy Solomin, Vladislav Strzhelchik, Aleksandr Milokostyj, Andrei Petrov, Viktor Pavlov, Nikolai Gritsenko, Valentin Grachev
  • Director: Yevgeni Tashkov