黑雪

  • Released: 1992-01-01
  • Runtime: 97 minutes
  • Genre: Action, Drama
  • Stars: Shen Junyi, Zhang Lihua, Zhang Hong, Zong-xue Xia, Yan Bide, Wanling Pang, Da Li, Gao Feng, Wang Hongtao, Zhang Lihua, Wayne Wang, Wang Ying, Qingzi Fang, Lihua Zhang, Tu Jian
  • Director: Li Wenhua, Li Ni