The Vengeance

The Vengeance 1992

  • Released: 1992-06-02
  • Runtime: 87 minutes
  • Genre: Action, Crime
  • Stars: Kara Wai Ying-Hung, Phillip Ko, Dick Wei, Sophia M. Crawford, Mark Houghton, Dion Lam Dik-On, Ku Feng, Cheng Yuen-Man, Kwan Hoi-San, Man Wah Tsui, Susan Shaw, Gam Biu, Chim Bing-Hei, Yuen-Man Cheng, Kwai Chung
  • Director: Wah Man