Nomugi Pass

Nomugi Pass 1979

6.5 2

The story of the silk industry and the young girls who worked as silk spinners in the early 1900s in Japan. The silk mills were located in Okaya which lies just beyond the Nomugi Pass. The women and girls worked in a hot, humid atmosphere without rest, and endured those conditions and sexual harassment to earn money for their poor families. Across the ocean, it was the great depression in America.

  • Released: 1979-06-30
  • Runtime: 154 minutes
  • Genre: History, Drama
  • Stars: Shinobu Otake, Mieko Harada, Chikako Yuri, Yuko Kotegawa, Takeo Chii, Shinichirō Mikami, Koji Moritsugu, Makoto Akatsuka, Sen Yamamoto, Hōsei Komatsu, Akihiko Hirata, Sanae Nakahara, Ako Asano, Kyoko Tsuda, Tanie Kitabayashi, Kō Nishimura, Rentaro Mikuni, Mizuho Suzuki, Kuniko Ishii, Yasuko Sanjo  Show all >
    Tatsu Nakamura, Akiko Nomura, Hiroko Machida, Imari Tsuji, Takashi Ebata, Fujio Nagahama, Hiroshi Kiyama, Kōjirō Kusanagi, Tadayoshi Ueda, Saburo Satoki, Matabe Watabe, Toshitaka Itō, Katsuhiro Oyama, Toshizō Kudō, Shin Tonomura, Michio Inoue, Yoshihiko Tabata, Masanori Irie, Megumi Ayukawa, Rie Arai, Yuko Setsu, Hideo Fukuhara, Miwa Saitô, Akira Kimura, Mari Okamoto, Akiko Shikata
  • Director: Satsuo Yamamoto