Kobayashi Takiji

Kobayashi Takiji 1974

A tribute to proletarian author Takiji Kobayashi (1903-1933)

  • Released: 1974-02-20
  • Runtime: 119 minutes
  • Genre: History, Drama
  • Stars: Kei Yamamoto, Ryoko Nakano, Kanta Mori, Tanie Kitabayashi, Orie Satō, Manami Fuji, Kyoko Tsuda, Tokuko Sugiyama, Mugihito, Yûsuke Takita, Akira Hieno, Toshiaki Nishizawa, Kiyotaka Minami, Toshiaki Morii
  • Director: Tadashi Imai