Devil's Love

Devil's Love 1964

HK mystery film.

  • Released: 1964-07-15
  • Runtime: 106 minutes
  • Genre: Mystery, Drama, Horror
  • Stars: Lee Heung-Kam, Lai Man, Kitty Ting Hao, Yung Yuk-Yi, Hui Ying-Ying, Cheung Ying-Tsoi, Leung Suk-Hing, Cheung Ching, Yeung Yip-Wang, Lee Pang-Fei, Lee Sau-Kei, Sze-Ma Wah-Lung, Chow Gat, Ling Mung, Heung Hoi
  • Director: Wong Fung