Doburoku no Tatsu

Doburoku no Tatsu 1962

1962 Japanese movie

  • Released: 1962-04-29
  • Runtime: 115 minutes
  • Genre: Adventure, Drama
  • Stars: Ichirō Arishima, Yoshiyuki Uemura, Toshirō Mifune, Yoshio Tsuchiya, Jun Tazaki, Minoru Itō, Toki Shiozawa, Junko Ikeuchi, Ren Yamamoto, Fuminori Ōhashi, Kiyoko Tsuji, Kōzō Nomura, Yoshifumi Tajima, Yasuzō Ogawa, Hiroyoshi Yamaguchi, Ryōsuke Kagawa, Yoshio Kosugi, Eisuke Nakanishi, Tatsuya Mihashi, Sachio Sakai  Show all >
    Sonomi Nakajima, Chikage Awashima, Sōji Kiyokawa, Shōji Ōki, Jun'ichirō Mukai, Chieko Nakakita, Akira Tani, Jun Kuroki, Sachiyuki Kamimura
  • Director: Hiroshi Inagaki