Shinran

A biographical movie about Shinran

  • Released: 1960-06-21
  • Runtime: 148 minutes
  • Genre: Drama, History, Adventure
  • Stars: Kazutarō Kuni, Shin Tokudaiji, Shunya Wazaki, Shinnosuke Ogata, Chieko Naniwa, Yoshio Yoshida, Minoru Chiaki, Masao Oda, Denjirō Ōkōchi, Satomi Oka, Koreya Senda, Hiroko Yoshikawa, Kinnosuke Nakamura, Michiyo Kogure, Katsuo Nakamura, Kanji Koshiba, Hiroshi Fujikawa, Eiji Okada, Kunio Kaga
  • Director: Tomotaka Tasaka