Basketball Shoes

Basketball Shoes S20E20 - Basketball Shoes 1994

8 2

The next day, Haruko has to accompany Sakuragi to the sports shop to buy a new pair of shoes because his old shoes are in a bad shape after the practice game with Ryonan.

  • Released: 1994-03-19
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: