Time's Up! The Game with Ryonan Is Settled

Time's Up! The Game with Ryonan Is Settled S19E19 - Time's Up! The Game with Ryonan Is Settled 1994

10 2

Although Shohoku has lost the game, Sakuragi played very well for his first game. Sakuragi and Rukawa vowed that in their next game with Ryonan, they will beat Sendoh.

  • Released: 1994-03-12
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: