Secret Weapon Hanamichi Steps Into the Spotlight

Secret Weapon Hanamichi Steps Into the Spotlight S15E15 - Secret Weapon Hanamichi Steps Into the Spotlight 1994

8.5 2

Finally, Sakuragi got a chance to play when Akagi was hurt while playing. Now, there is only about 9 minutes left on the clock.

  • Released: 1994-02-12
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: