Super High School Level! Ryonan's Fierce Attack

Super High School Level! Ryonan's Fierce Attack S14E14 - Super High School Level! Ryonan's Fierce Attack 1994

8.5 2

Sakuragi keeps begging Anzai to let him join the game. At 14 mins, Ryonan has a 0-15 lead, with everyone cheering for Sendoh. Sendoh and Uozumi, both play briliantly. The first half ends with a score of 42-50.

  • Released: 1994-02-05
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: