Shohoku vs. Ryonan, Blazing Captains!

Shohoku vs. Ryonan, Blazing Captains! S13E13 - Shohoku vs. Ryonan, Blazing Captains! 1994

8.5 2

Sakuragi is eager to play too, thinking of what Akagi has told him the previuos night. At Ryonan High, Anzai is greeted by Ryonan coach, Moichi Taoka. In the locker room, Anzai finally announces the starting five players who are Akagi, Yasuda, Shiozaki, Kogure and Rukawa.

  • Released: 1994-01-29
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: