Hanamichi's in a Pinch! The Judo Guy's Trick

Hanamichi's in a Pinch! The Judo Guy's Trick S8E8 - Hanamichi's in a Pinch! The Judo Guy's Trick 1993

9 3

Impressed by Sakuragi's raw power and general brute force, the captain of the judo club tries to recruit him away from the Basketball team.

  • Released: 1993-12-18
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: