Rukawa vs. Akagi, Real Confrontation!

Rukawa vs. Akagi, Real Confrontation! S6E6 - Rukawa vs. Akagi, Real Confrontation! 1993

9.333 3

Akagi decides to test Rukawa's skills against his own to see if Rukawa really has the talent everyone says he does.

  • Released: 1993-12-04
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: